Partnering for digital transformation

Digital banking: from Thailand’s first ATM to the design thinking to reinvent digital banking at SCB

1983

First Automatic Teller Machine (ATM) supported by IBM technology.ในปี พ.ศ. 2526 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้สร้างมิติใหม่ของการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองไทย ด้วยการเปิดให้บริการเงินด่วน ATM (Automatic Teller Machine) เป็นธนาคารแรกในประเทศไทย โดยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากไอบีเอ็ม

ผลจากการริเริ่มนำเอทีเอ็มมาให้บริการถือเป็นการวางรากฐานการบริการทางการเงิน และเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการฝากเงิน โอนเงิน สอบถามยอดบัญชี ตลอดจนการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และค่าบริการต่างๆ แก่ผู้บริโภคแล้ว หน่วยงานทั้งทางราชการและเอกชนยังสามารถใช้บริการจ่ายเงินเดือนผ่านระบบธนาคาร จากบริการเงินด่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ได้

In 1983, the Siam Commercial Bank PCL (SCB) transformed the electronic banking in Thailand with its first Automatic Teller Machine (ATM), supported by IBM technology. 

The use of ATM machine had set the new financial services standard, and was the important turning point toward electronic banking in Thailand. Other from allowing consumers to have convenience in deposit services, transfer services, account balance inquiry and payments of public utilities, products and services charges, both government offices and businesses have also leveraged this new technology for their payroll system.

Photo cr:  www.dek-d.com/board/view/22630462016

Combination of design thinking and agile delivery to transform the life insurance advisory process


ในปี พ.ศ. 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์เริ่มต้นการเดินทางบนเส้นทาง digital reinvention ด้วยการพลิกโฉมงานบริการลูกค้า และที่สำคัญกว่านั้นคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการและระบบภายในเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล ธนาคารมุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้พนักงานในสาขาต่างๆ กว่า 1,200 แห่ง สามารถให้คำแนะนำและช่วยให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างธนาคารกับ  IBM iX ซึ่งเป็นดิจิทัลเอเจนซีที่ใหญ่ที่สุดของโลก ในการใช้แนวคิด Design Thinking ที่เป็นเอกลักษณ์ของ IBM iX ผสานกับแนวทางการทำงานแบบ agile เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการให้คำแนะนำด้านประกันชีวิต


หลังจากผ่านไปเพียงสี่เดือน มีการมอบแอพพลิเคชันและ iPad ใหม่ไปสู่ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตกว่า 300 คนที่ประจำอยู่ ณ สาขาต่างๆ เพื่อนำร่องการใช้งานระบบใหม่นี้ โดยทีมงานได้สร้างกระบวนการใหม่ในการให้คำแนะนำตามไลฟสไตล์ทางการเงินของลูกค้าแต่ละคน ช่วยให้ทีมที่ปรึกษาสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด นอกจากนั้น ยังจัดทำใบเสนอราคาพร้อมทางเลือกต่างๆ สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้แบบเรียลไทม์ และออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าได้ทันที

In 2016, SCB has started a digital reinvention journey to redefine customer touch points and importantly internal processes and systems to better serve its customers in a digital age. The bank was keen to explore how digital technology could help its employees in more than 1200 branches provide better advice and help Thai people find the right life insurance product for them. SCB engaged IBM iX, the world's largest digital agency, to use its unique combination of design thinking and agile delivery to transform the life insurance advisory process.

After only four months the application and all-new Apple iPads were rolled out to 300 pilot advisors across a number of SCB branches. The team had managed to build a new financial needs advisory flow that gives advisors the right product recommendations based on customer needs. It also includes real-time personalised quotations with multiple options, and the ability to close an insurance policy on the spot.IBM Design Thinking

Contact us

Contact us