Partnering for digital transformation

From beating world’s chess champion with Deep Blue to defeating all-time greatest Jeopardy! champions with IBM Watson

1997

IBM Deep Blue beat the world chess champion

tumblr_opt1m1CeL61s141c3o1_500.gif

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Deep Blue ของไอบีเอ็มเอาชนะแกรี่ คาสปารอฟ แชมป์หมากรุกโลกในขณะนั้นได้เป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้ทั่วโลกเริ่มจับตามองเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี้มากขึ้น ในการแข่งขันจำนวนหกเกมใช้เวลาแข่งนานหลายวันและจบลงโดยไอบีเอ็มชนะ 2 แพ้ 1 และเสมอ 3 เกม

การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นไมล์สโตนระหว่างมนุษย์และเครื่องคอมพิวเตอร์

ดูเพิ่มเติมที่  https:// www. ibm.com/ blogs/ think/ 2017/ 05/ deep-blue

On May 11, 1997, an IBM computer called "Deep Blue" beat the world chess champion, Garry Kasparov, attracting massive media attention around the world. The six-game match lasted several days and ended with two wins for IBM, one for the champion and three draws.

The match was the important milestone of man versus machine.

Learn more at  https:// www. ibm.com/ blogs/ think/ 2017/ 05/ deep-blue

2011

IBM Watson won at Jeopardy!เกือบยี่สิบปีต่อมา ทีมนักวิทยาศาสตร์ของไอบีเอ็มได้สร้าง IBM Watson ขึ้น โดยตั้งชื่อตาม Thomas J. Watson ผู้ก่อตั้งไอบีเอ็ม โดยมีเป้าหมายในการเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถทัดเทียมกับมนุษย์ในการตอบคำถามที่ตั้งขึ้นด้วยภาษาธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมั่นใจ

Watson คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในแวดวงวิทยาศาสตร์ในสาขา Question and Answering หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า "QA" ในครั้งนั้น เซิร์ฟเวอร์ IBM POWER7 ซึ่งเป็นระบบที่รองรับ Watson ได้รับการ optimize เพื่อรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาล วิเคราะห์ภาษาที่ซับซ้อน และนำเสนอคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำใบ้ในรายการ Jeopardy! ระบบดังกล่าวทำงานร่วมกับเทคโนโลยีหลายอย่างของไอบีเอ็มเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการประมวลผลการทำงานและข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาเดียวกัน พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลในแบบเรียลไทม์

ในปี พ.ศ. 2554 Watson เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเกมโชว์ Jeopardy! โดยแข่งกับแชมป์หลายสมัยของรายการสองคน คือ เคน เจนนิ่งส์ และแบรด รัตเตอร์ รูปแบบของรายการ Jeopardy! มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากคำใบ้ของเกมจะรวมถึงการวิเคราะห์ความหมายที่บอกเป็นนัย ถ้อยคำเหน็บแนม คำถามปริศนา และความซับซ้อนแบบอื่นๆ ที่มนุษย์สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแต่คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าทำไม่ได้ ผลปรากฏว่า Watson คือผู้ชนะในเกมการแข่งขันนั้น

ดูเพิ่มเติม ที่ https:// www. youtube.com/ watch? v= P18EdAKuC1U

Almost Twenty years later, IBM Watson, named after IBM founder Thomas J. Watson, was built by a team of IBM scientists who set out to accomplish a grand challenge – build a computing system that rivals a human’s ability to answer questions posed in natural language with speed, accuracy and confidence.

Watson is a breakthrough human achievement in the scientific field of Question and Answering, also known as "QA." The Watson software is powered by an IBM POWER7 server optimized to handle the massive number of tasks that Watson must perform at rapid speeds to analyze complex language and deliver correct responses to Jeopardy! clues. The system incorporates a number of proprietary technologies for the specialized demands of processing an enormous number of concurrent tasks and data while analyzing information in real time.

In 2011, Watson competed on Jeopardy! against the show’s two most successful and celebrated contestants -- Ken Jennings and Brad Rutter. The Jeopardy! format provides the ultimate challenge because the game’s clues involve analyzing subtle meaning, irony, riddles, and other complexities in which humans excel and computers traditionally do not. Watson was the winner. 

Learn more at  https:// www. youtube.com/ watch? v= P18EdAKuC1U

Contact us

Contact us