Augmented intelligence

Cognitive for healthcare: from Watson for Oncology to smart patient room

2014

Watson for Oncology for improving cancer careนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ไอบีเอ็มได้ร่วมกับ Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) ในการฝึก IBM Watson (US) โดยผู้เชี่ยวชาญของ MSK ในสาขาที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเป็นเวลากว่า 15,000 ชั่วโมง ด้วยหลักฐานทางการแพทย์กว่า 600,000 ชิ้น ข้อมูล 2 ล้านหน้า ประวัติผู้ป่าวย 1.5 ล้านรายการ และเคสทางคลินิค 26,000 เคส หากอ่านข้อมูลผู้ป่วย 10,000 แฟ้ม แพทย์อาจต้องใช้เวลา 10,000 สัปดาห์ แต่ Watson สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ภายใน 15 วินาที

ในปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกาศใช้เทคโนโลยี IBM Watson for Oncology (US) ที่ได้รับการพัฒนาฝึกฝนโดยศูนย์มะเร็งชั้นนำของโลก Memorial Sloan-Kettering (MSK) เพื่อช่วยให้แพทย์ที่ศูนย์รักษาโรคในกรุงเทพฯ และสำนักงานตัวแทนใน 16 ประเทศ ที่ตั้งอยู่ใน 4 ทวีป สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอ้างอิงจากข้อมูลประวัติผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงหลักฐานทางการแพทย์ เอกสารทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็ง MSK โดย IBM Watson จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล และนำเสนอข้อสรุปเป็นทางเลือกในการรักษาต่างๆ อย่างสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย อ้างอิงตามหลักปฏิบัติของเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network: NCCN)

ทั้งนี้ ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 โดย ASCO พบว่าเทคโนโลยี IBM Watson for Oncology สามารถแนะนำแนวทางการรักษามะเร็งที่สอดคล้องกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) ถึง 83% สำหรับโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

ปัจจุบัน IBM Watson for Oncology ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ หลายสิบแห่งในออสเตรเลีย บังกลาเทศ บราซิล จีน อินเดีย เกาหลี เม็กซิโก สโลวาเกีย สเปน ไต้หวัน ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยล่าสุดศูนย์มะเร็ง MSK ได้ฝึกฝน Watson จนสามารถนำไปใช้สนับสนุนการรักษามะเร็งทรวงอก ปอด ลำไส้ใหญ่ ปากมดลูก รังไข่ กระเพาะอาหาร และต่อมลูกหมาก และภายในปีนี้ จะสามารถสนับสนุนแพทย์ในการรักษามะเร็งรวม 12 ประเภท ซึ่งถือเป็น 80% ของประเภทมะเร็งที่เกิดขึ้นทั่วโลก

Since 2011 IBM has partnered with Memorial Sloan Kettering Cancer Center to train IBM Watson in the field of Oncology (US) . During more than 15,000 hours of training by MSK, Watson ingested more than 600,000 pieces of medical evidence, 2 million pages of text, 1.5 million patient records and 26,000 clinical cases.It would take one doctor 10,000 weeks to read and understand 10 million patient files. Watson does that in 15 seconds.

In 2014, Bumrungrad International Hospital adopts IBM Watson for Oncology, trained by Memorial Sloan Kettering (MSK), one of the world’s leading cancer centers. Bumrungrad plans to use IBM Watson for Oncology to help its doctors at its medical center in Bangkok and case evaluation at referral offices in 16 countries on four continents plan the most effective treatments for cancer patients based on each patient’s profile, medical evidence, published research, and the extensive clinical expertise of MSK. Watson can analyze vast quantities of this information and present a summary of findings relevant to each patient case, including treatment options based on National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines.

In 2017, IBM also announced the latest updates (US) on adoption of Watson oncology offerings, which are now live or being implemented at dozens of hospitals and health organizations in Australia, Bangladesh, Brazil, China, India, Korea, Mexico, Slovakia, Spain, Taiwan, Thailand and the U.S. And, Watson for Oncology was released to support treatment of prostate cancer.

According to the study in 2017 by ASCO, Watson for Oncology achieved a concordance rate of 83% for multiple cancer types compared to recommendations from oncologists in a study at Bumrungrad International Hospital.

Today, Watson for Oncology is being implemented at dozens of hospitals and health organizations in Australia, Bangladesh, Brazil, China, India, Korea, Mexico, Slovakia, Spain, Taiwan, Thailand and the U.S., and can help support physicians in their treatment of breast, lung, colorectal, cervical, ovarian, gastric and prostate cancers. By the end of the year, the technology will be available to support at least 12 cancer types, representing 80 percent of the global incidence of cancer.2016

Smart hospital rooms to improve quality of patient care


โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธอมัสเจฟเฟอร์สัน (US) โรงพยาบาลขนาดกว่า 900 เตียงที่วางแผนติดตั้งลำโพงในห้องผู้ป่วย ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มคลาวด์ Watson IoTและมีความสามารถในการประมวลผลภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูล (เช่น อยากทราบประวัติคุณหมอที่ทำการรักษาฉันอยู่? วันอังคารนี้น้องชายจะมาเยี่ยมฉันได้ตอนไหน?) ควบคุมอุปกรณ์บางอย่างภายในห้อง (เช่น ปิดมู่ลี่ ปรับระดับแสง ปรับอุณหภูมิ หรือเปิดเพลงแนวที่ต้องการ) แจ้งให้ระบบช่วยเตือน (เช่น ช่วยเตือนให้ลุกขึ้นและเดินทุกสี่ชั่วโมง) หรือสื่อสารแบบสองทางกับระบบ (เช่น บอกให้ระบบช่วยติดตามและบันทึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพยาบาล) โดยสื่อสารผ่านลำโพงที่ติดตั้งในห้อง

Thomas Jefferson University Hospitals Inc. (US), three facilities with more than 900 acute care beds and part of Jefferson Health located in Center City, Philadelphia, Pennsylvania, is working with IBM to launch cognitive hospital rooms powered by IBM Watson IoT that enhance the patient experience and help bring deeper levels of personalized, agile and responsive care. With the ability to interact with in-room speakers that are connected to the IBM Watson IoT Platform, patients can take control over their hospital stay and the overall experience -- operating lights, window blinds, asking questions about hospital facilities or even getting background information on their physician.

Contact us

Contact us