Augmented intelligence

Cognitive IoT: from predictive maintenance to cognitive drone for insights and efficiency

2015

Digital transformation to keep the world movingในปี พ.ศ. 2558 ไอบีเอ็มได้ประกาศลงทุนทั่วโลก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำเทคโนโลยี cognitive เข้าต่อยอดไอโอที พร้อมเปิด สำนักงานใหญ่ Watson IoT (US) ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน

ปัจจุบันมีอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตอ็อฟธิงส์หรือไอโอทีราว 13,000 ล้านชิ้นที่เชื่อมต่อกันอยู่ [1] และมีการคาดการณ์ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีปริมาณมากถึง 29,000 ล้านเครื่องในปี 2563 [2] โดยภายในปี 2568 ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะนำสู่มุมมองเชิงลึกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ [3] ขณะที่ในประเทศไทย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนชี้ตัวเลขการใช้จ่ายด้านไอโอทีสูงถึง 57.7 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 และคาดว่าจะเติบโตขึ้น 1,600% จนแตะ 973.3 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563

ปัญหาหลักของไอโอทีคือการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลจากเซ็นเซอร์ อาทิ ข้อมูลจากเครื่องจักร รถยนต์ โดรน ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น มาใช้ประโยชน์ ข้อมูลเหล่านี้มีหลายมิติและเปลี่ยนแปลงทุกวินาที ซึ่งซับซ้อนเกินกว่าที่เทคโนโลยีคอมพิวติ้งที่ยังต้องประมวลผลตามชุดคำสั่งที่โปรแกรมไว้จะรับมือได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความสามารถของเทคโนโลยี cognitive ‘ Watson ไอโอที’ ที่สามารถเข้าใจ เรียนรู้จากทุกการปฏิสัมพันธ์ และไขรหัสมุมมองเชิงลึกจากข้อมูลไอโอทีที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้เหล่านี้

ในปี พ.ศ. 2559  แชฟฟ์เลอร์ (US) ผู้นำอุตสาหกรรมตลับลูกปืนระดับโลก นำ Watson IoT เข้าเพิ่มความยืดหยุ่น ความรวดเร็วในการตัดสินใจ และศักยภาพของระบบการผลิต ซัพพลายเชน งานขาย ไปจนถึงงานบริการลูกค้าหลังการขาย ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์นับพันล้านชิ้น อาทิ 1) การตรวจสอบและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของรถไฟ จากข้อมูลจากอุปกรณ์และตลับลูกปืนที่สามารถวัดความสั่น อุณหภูมิ แรงบิด และความเร็ว พร้อมสามารถแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีแนวโน้มเหตุอันตราย 2) การตรวจสอบการทำงานของระบบพลังงานลม โดยอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์จากตลับลูกปืนภายในกังหันลม เชื่อมโยงกับข้อมูลสภาพอากาศจากเดอะเวเธอร์คอมพานี เพื่อทำความเข้าใจสภาวะของตลับลูกปืนในสภาพอากาศต่างๆ และหาทางหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนตลับลูกปืนในหน้าลมแรงเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง 3) การนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ระบบถ่ายกำลัง และเพลารถยนต์ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้


In 2015, IBM unveiled a $200 million USD investment in the new global headquarters for its Watson Internet of Things (IoT) business (US) in Munich, new IoT capabilities around Blockchain and security and an array of clients that are driving real outcomes by using Watson IoT technologies to draw insights from billions of sensors embedded in machines, cars, drones, ball bearings, pieces of equipment and even hospitals.

In 2016, Schaeffler (US),  German industrial heavyweight and one of the world’s leading automotive and industrial suppliers, has signed a multi-year strategic partnership agreement with IBM to accelerate the digital transformation of its entire operations and customer solutions using Watson’s cognitive intelligence and insight from billions of sensors. Schaeffler’s goal is to be the world’s leading manufacturer of cognitive solutions which keep the world moving. Tapping the connectivity and analytics capabilities of IBM’s cloud technologies and Watson IoT platform, Schaeffler will analyze huge amounts of data from millions of sensors and devices across its operations and provide insight to help it to be more flexible, make faster decisions and optimize the performance of equipment in the field.2016

Cognitive drone for high-quality inspection and monitoring servicesแอเรียลทรอนิคส์ (US)นำ cognitive เข้าต่อยอดโดรนเป็นครั้งแรก โดยใช้ความสามารถในการเข้าใจภาพของ Watson IoT ช่วยจับภาพถ่ายทางอากาศพร้อมส่งไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ Watson IoT เพื่อวิเคราะห์แบบเกือบเรียลไทม์ โดยจะเริ่มนำไปใช้ในการจับภาพเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์หรือสายเคเบิ้ล โดยระบบสามารถเรียนรู้และให้คำแนะนำแก่ทีมเพื่อการตัดสินใจแก้ไขได้อย่างทันท่วงที แทนที่จะต้องอาศัยคนปีนขึ้นไปตรวจซึ่งเสียงอันตราย นอกจากนี้ยังมีการวางแผนนำโดรนดังกล่าวไปใช้กับการตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนของเครื่องบินขณะบิน การตรวจสอบสภาพความเสียหายของสถานที่และแหล่งผลิตต่างๆ และการตรวจสอบฝูงชน เพราะการรวมตัวกันของคนจำนวนมากบริเวณทางออกฉุกเฉินอาจกำลังบ่งบอกถึงเหตุร้ายบางอย่างได้


Aerialtronics (US), a Netherlands-based designer and producer of unmanned aircraft systems for industry, has announced the first commercial drones featuring cognitive computing capabilities from the IBM Watson IoT Platform on IBM Cloud. Aerialtronics vehicles can provide high-quality inspection services for global organizations across multiple industries, from monitoring city traffic patterns to inspecting wind turbines, oil rigs and cell tower optimization. Now, rather than climbing towers, inspecting key areas and reporting back findings, teams can deploy Aerialtronics drones from the ground and, through high definition cameras and Watson Visual Recognition analytics, immediately gain a complete 360-degree, high resolution overview while understanding what it’s seeing.

Contact us

Contact us