Partnering for digital transformation

Digital Insurance: from advanced analytics at Bangkok Life Insurance to design thinking to reinvent life insurance at SCB

2013

Algorithmic financial and risk modeling to support Bangkok Life Insurance's operationsในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เลือกใช้ IBM Algo Financial Modeler เป็นโซลูชันอนาไลติกส์จำลองรูปแบบความเสี่ยงเพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลรูปแบบต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ (อาทิ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้บริหารความเสี่ยง ผู้บริหารเงินทุน และนักพัฒนา) เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริงและมีที่มาของข้อมูลรองรับมากขึ้น 

โซลูชันนี้ยังนำเสนออินเทอร์เฟซเพียงหนึ่งเดียวที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึง ร่วมมือกันทำงาน ร่วมกันจัดทำ และติดตามตรวจสอบข้อมูลปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองและข้อมูลที่มีอยู่ การนำโซลูชันนี้มาใช้ช่วยให้กรุงเทพประกันชีวิตสามารถรวบรวมและบูรณาการข้อมูลดิบของสินทรัพย์ หนี้สิน เบี้ยประกัน ค่าสินไหมทดแทน แอพพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และยอดขายจากฐานข้อมูลปฏิบัติการทั้งหมดของบริษัท จึงช่วยให้กรุงเทพประกันชีวิตสามารถสร้างแบบจำลองสถานการณ์และรายงานที่ซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงสามารถจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ตลอดจนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต  


In 2013, Bangkok Life Insurance, one of the largest insurance company in Thailand, chose IBM Algo Financial Modeler as risk modeling solutions to deliver the varied types of information to different user-groups (which include actuaries, risk managers, capital managers and developers) for more objective and evidence-driven in its decision-making processes. 

The solution also provides a single interface that all users can access, collaborate, co-create and keep track of interactions between their models and data. With the solution in place, Bangkok Life Assurance is able to gather and integrate raw data on assets, liabilities, premiums, losses, applications, products and sales from all its operational databases. 

This enables Bangkok Life Assurance to create more reliable and complex scenario models and reports. In turn, these generate useful insights to support management of different asset classes, complex products and risks, as well as strategic decision-making for future investments and business expansion. 

2016

Agile and design thinking to transform SCB's life insurance customer experience


ในปี พ.ศ. 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์เริ่มต้นการเดินทางบนเส้นทาง digital reinvention ด้วยการพลิกโฉมงานบริการลูกค้า และที่สำคัญกว่านั้นคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการและระบบภายในเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล ธนาคารมุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้พนักงานในสาขาต่างๆ กว่า 1,200 แห่ง สามารถให้คำแนะนำและช่วยให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างธนาคารกับ  IBM iX ซึ่งเป็นดิจิทัลเอเจนซีที่ใหญ่ที่สุดของโลก ในการใช้แนวคิด Design Thinking ที่เป็นเอกลักษณ์ของ IBM iX ผสานกับแนวทางการทำงานแบบ agile เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการให้คำแนะนำด้านประกันชีวิต

หลังจากผ่านไปเพียงสี่เดือน มีการมอบแอพพลิเคชันและ iPad ใหม่ไปสู่ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตกว่า 300 คนที่ประจำอยู่ ณ สาขาต่างๆ เพื่อนำร่องการใช้งานระบบใหม่นี้ โดยทีมงานได้สร้างกระบวนการใหม่ในการให้คำแนะนำตามไลฟสไตล์ทางการเงินของลูกค้าแต่ละคน ช่วยให้ทีมที่ปรึกษาสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด นอกจากนั้น ยังจัดทำใบเสนอราคาพร้อมทางเลือกต่างๆ สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้แบบเรียลไทม์ และออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าได้ทันที

In 2016, Siam Commercial Bank PCL. has started a digital reinvention journey to redefine customer touch points and importantly internal processes and systems to better serve its customers in a digital age. The bank was keen to explore how digital technology could help its employees in more than 1200 branches provide better advice and help Thai people find the right life insurance product for them. SCB engaged IBM iX, the world's largest digital agency, to use its unique combination of design thinking and agile delivery to transform the life insurance advisory process.After only four months the application and all-new Apple iPads were rolled out to 300 pilot advisors across a number of SCB branches. The team had managed to build a new financial needs advisory flow that gives advisors the right product recommendations based on customer needs. It also includes real-time personalised quotations with multiple options, and the ability to close an insurance policy on the spot.

Contact us

Contact us