Pioneering world changing progress

From Software Defined Storage to quantum computing

Software Defined Storage

SDS: Renovating IT infrastructure to increase capacity and reduce storage costsIBM Software Defined Storage (SDS) หรือซอฟแวร์สร้างสตอเรจ คือการสร้างระบบสตอเรจจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย (SAN Storage) ซึ่งถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีสตอเรจ

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการข้อมูลกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไอบีเอ็มสามารถนำ SDS ไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกรุ่นโดยไม่มีข้อจำกัด ร่วมถึงสามารถปรับให้ใช้งานร่วมกับ SAN Storage ได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์เช่นเดียวกัน  ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และ SAN Storage และนำสู่ระบบสตอเรจที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ อย่าง Cloud หรือ Cognitive Computing รวมถึงรองรับข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดาต้าเบส หรือข้อมูลไร้โครงสร้าง (unstructured data) อย่างรูปภาพ วีดีโอ และข้อความ เป็นต้น  ปัจจุบันองค์กรยังสามารถเลือกฟังก์ชั่นหรือประเภทของข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้งานได้  ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล เพิ่มความเร็วในการทำงาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน และลดค่าใช้จ่าย

IBM Spectrum Scale คือหนึ่งในตัวอย่างของระบบที่นำเทคโนโลยี Software Defined Storage (SDS) มาใช้ในปัจจุบัน

ตามรายงานของ IDC เมื่อเดือนมีนาคม 2560 Software-Defined Storage software ของไอบีเอ็มเป็นที่หนึ่งเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่   https://  wwwibm com/ storage/ spectrum

Traditional data storage cannot overcome today’s challenges of scale, integration and flexibility.

Simply adding storage capacity drives up costs for both storage and management.

Manually managing across heterogeneous storage systems, silos and clouds increases administrative overhead. Cloud environments and analytics, mobile and social applications require efficient, scalable solutions that deliver more value from data.

To address these challenges, software-defined storage separates the software that provides the intelligence for storage from the traditional hardware platform.

How SDS works: 


Key SDS benefits include:

As per IDC, IBM ranked #1 in worldwide Software-Defined Storage software market, and it has been for three consecutive years.

Learn more:  https:// www. ibm.com/ storage/ spectrum.Quantum computing

Quantum: incredibly powerful machines that take a new approach to processing information

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะแทนค่าในสตริงด้วยตัวเลข 1 และ 0 แต่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะประมวลผล 1 และ 0 ในเวลาเดียวกัน คล้ายกับอยู่ในพื้นที่สองแห่งพร้อมกัน สิ่งนี้เรียกว่า “Superposition” และถือเป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ครั้งถัดไปในเทคโนโลยี Qubit ในสถานะ Superposition สามารถมีความสัมพันธ์ร่วมซึ่งกันและกัน กล่าวคือสถานะของค่าหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็น 1 หรือ 0) อาจขึ้นอยู่กับสถานะของอีกค่าหนึ่ง จากการใช้หลักสองประการนี้เอง ทำให้ Qubit สามารถทำหน้าที่สลับตำแหน่งได้ซับซ้อนมากขึ้น ช่วยให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมทำงานในลักษณะที่เอื้อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากซึ่งยากจะจัดการได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไอบีเอ็ม เปิดตัว QX ที่มีโปรเซสเซอร์ควอนตัมขนาด 5 Qubit และเครื่องมือจำลองการจับคู่ (Matching Simulator) ซึ่งเชื่อมต่อกันในรูปแบบดาว โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ผ่าน Quantum composer เท่านั้น โดยมีชุดการโต้ตอบ 2 Qubit แบบจำกัด และคู่มือประกอบซึ่งผู้ใช้งานควรมีพื้นฐานในด้าน Linear Algebra (การทำงานของควอนตัม https:// youtu.be/ WVv5OAR4Nik)

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไอบีเอ็มได้ประกาศความสำเร็จในการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาด 16 คิวบิต โดยได้เปิดเป็น beta access สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้ (รายละเอียดการสมัคร)

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ไอบีเอ็มประสบผลสำเร็จในการจำลองโครงสร้างโมเลกุลประสบผลสำเร็จในการจำลองโครงสร้างโมเลกุลของ beryllium hydride (BeH2) บนคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาด 7 คิวบิต นับเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยถูกจำลองบนคอมพิวเตอร์ควอนตัม

ล่าสุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ไอบีเอ็มประกาศเปิดบริการระบบ IBM Q ขนาด 20 คิวบิต พร้อมประกาศผลสำเร็จของการสร้างควอนตัม 50 คิวบิต โดยจะเปิดให้บริการบน IBM Q ต่อไป


ชิปสำหรับควอนตัมที่มีความเย็นกว่าอุณหภูมินอกโลก

ระบบควอนตัมอาจสามารถไขปัญหาความซับซ้อนของโมเลกุลและปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งนำไปสู่การค้นพบตัวยาและสารใหม่ๆ อีกทั้งยังอาจช่วยให้ระบบลอจิสติกส์และซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพสูงมาก เช่น เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการทำงานของกลุ่มยานพาหนะเพื่อการขนส่งในระหว่างเทศกาลวันหยุด ระบบควอนตัมอาจช่วยให้เราค้นพบวิธีการใหม่ในการจำลองรูปแบบข้อมูลทางการเงินและแยกปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจช่วยทำให้คุณประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ เช่น การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Classical computers encode information in bits. Each bit can take the value of 1 or 0. These 1s and 0s act as on/off switches that ultimately drive computer functions. Quantum computers, on the other hand, are based on qubits, which operate according to two key principles of quantum physics: superposition and entanglement. Superposition means that each qubit can represent both a 1 and a 0 at the same time. Entanglement means that qubits in a superposition can be correlated with each other; that is, the state of one (whether it is a 1 or a 0) can depend on the state of another. Using these two principles, qubits can act as more sophisticated switches, enabling quantum computers to function in ways that allow them to solve difficult problems that are intractable using today’s computers.


Quantum systems may untangle the complexity of molecular and chemical interactions leading to the discovery of new medicines and materials. They may enable ultra-efficient logistics and supply chains, such as optimizing fleet operations for deliveries during the holiday season. They may help us find new ways to model financial data and isolate key global risk factors to make better investments. And they may make facets of artificial intelligence such as machine learning much more powerful. (Quantum computing: how it works: https:// youtu.be/ WVv5OAR4Nik)

At first, only a close group of physicists and engineers could participate in quantum computing projects. Now, IBM is opening up the IBM Quantum Experience to the public. In the Quantum Experience, anyone will be able to create algorithms for and run experiments on our quantum processor through personal desktops or mobile devices. Curious minds will also be able to play with qubits, find inspiration and learn about quantum through tutorials and simulations. The race is on to see just what other kind of leaps we can make.

In November 2017,  IBM announced two significant quantum processor upgrades, including:

Want to see what quantum computing is like? Experiment with the IBM Quantum Experience over the cloud, through any device or desktop, and you too can test the processor you see in this lab at https:// www.research. ibm.com/ ibm-q

Contact us

Contact us