Cultivating workforce and community

From Thai Grid Drug Design Portal to supercomputing power to tackle rice crisis

2004

Thai Grid Drug Design Portalในปี พ.ศ. 2547 ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวโครงการไทยกริดพอร์ทัลเพื่อการคิดค้นสูตรยา (Thai Grid Drug Design Portal) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวไอบีเอ็มได้มอบเครื่อง IBM eServer xSeries เซิร์ฟเวอร์อินเทลเบสซึ่งใช้ชิป EM64T บนสถาปัตยกรรม 64 บิตอันทรงพลังให้แก่สถาบันเพื่อใช้รันพอร์ทัลของระบบทั้งนี้นักวิจัยชี้การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ความแม่นยำสูงช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพราะสามารถคัดสรรสารจำนวนมากให้เหลือเฉพาะที่มีแนวโน้มในการออกฤทธิ์สูงซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างสารจากธรรมชาติให้มีความสามารถในการเป็นยามากขึ้นด้วย  ทั้งนี้สารจากพืชสมุนไพรมีศักยภาพสูงหากมีกระบวนการในการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ และอาจผลักดันให้นักวิจัยไทยสามารถคิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์สัญชาติไทยได้ต่อไป

In 2004, IBM and Kasetsart University announced a strategic technology partnership to promote the Thai Grid Drug Design Portal in support of pharmaceutical researchers. Applying the Grid Technology in the Project helps discover the biochemicals value in Thai herbs and researches in search for medical cures for various diseases such as AIDS and the avian flu.


Photo cr: Sanook! Campus

2008

World Community Grid to support rice researchในปี พ.ศ. 2551 ไอบีเอ็มและคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและสารอาหาร

ด้วยพลังในการประมวลผลที่สูงถึง 167 เทราฟลอปส์ (teraflops) ซึ่งเท่ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในโลก 3 อันดับแรก โครงการ World Community Grid ของไอบีเอ็มจะใช้ประโยชน์จากพลังการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้และที่ได้รับบริจาคจากเครื่องพีซีเกือบ 1 ล้านเครื่อง เพื่อรองรับโครงการนี้ ซึ่งจะศึกษาข้าวที่ระดับอะตอม แล้วผสานเข้ากับเทคนิคดั้งเดิมในการผสมข้ามสายพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรได้ใช้เทคนิคเหล่านี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โครงการนี้ใช้เงินทุนเริ่มต้น 2 ล้านดอลลาร์จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) โดยจะช่วยให้ประเทศผู้ผลิตข้าวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยจะสามารถค้นหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับการผสมข้ามสายพันธุ์ และพัฒนาข้าวพันธุ์ผสมที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป

World Community Grid จะรันโปรแกรมแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งสร้างขึ้นโดยนักชีววิทยาด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เพื่อศึกษาโครงสร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของข้าว  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างนับว่าจำเป็นอย่างมากสำหรับการระบุหน้าที่ของโปรตีนดังกล่าว ทั้งยังช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุได้ว่าโปรตีนชนิดใดจะช่วยเพิ่มผลผลิต ป้องกันแมลงศัตรูพืช ต้านโรค หรือเพิ่มสารอาหาร  และในท้ายที่สุด โครงการนี้จะจัดทำแผนผังที่ใหญ่ที่สุดและครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดเกี่ยวกับโปรตีนข้าวและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสามารถระบุได้ว่าควรจะเลือกข้าวพันธุ์ใดสำหรับการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อปรับปรุงผลผลิต

In 2008, IBM and researchers at the University of Washington launched a new program to develop stronger strains of rice that could produce crops with larger and more nutritious yields.

With the processing power of 167 teraflops, equivalent to the world's Top 3 supercomputer, IBM's World Community Grid harnessed the unused and donated power from nearly one million individual PCs in this new initiative called "Nutritious Rice for the World" project,  that studied rice at the atomic level and then combine it with traditional cross breeding techniques used by farmers throughout history.

The project can be completed in less than two years as compared to over 200 years using more conventional computer systems.

World Community Grid will run a three-dimensional modeling program created by computational biologists at the University of Washington to study the structures of the proteins that make up the building blocks of rice. Understanding the structure is necessary to identify the function of those proteins and to enable researchers to identify which ones could help produce more rice grains, ward off pests, resist disease or hold more nutrients. In the end, this project will create the largest and most comprehensive map of rice proteins and their related functions, helping agriculturalists and farmers pinpoint which plants should be selected for cross-breeding to cultivate better crops.

Contact us

Contact us