Pioneering world changing progress

From the first Thai letters with atoms to the world’s smallest movie at the atomic level

2004

Thai letters with atoms – H.M. the King’s initial

ในปี พ.ศ. 2547 ทีมไอบีเอ็มที่ศูนย์วิจัยอัลมาเดน (Almaden Research Center) ให้ความช่วยเหลือแก่นักวิจัยไทยในการจัดเรียงอะตอมเป็นตัวอักษรไทยเป็นครั้งแรกของโลก โดยเป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ซึ่งต่อมาได้รับการจัดแสดงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2547

In 2004, IBM team at the Almaden Research Center had helped the Thai researchers to write, for the first time in the history, Thai letters with atoms – H.M. the King’s initial. With appreciation of this innovation, the Nano-initials were presented to H.M. King Bhumibhol and HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at the Thailand Science and Technology Week held in Bangkok during October 19-23, 2004. 2012

A Boy and His Atom: The World's Smallest Movieความสามารถในการเคลื่อนย้ายอะตอมเดี่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุภาคที่เล็กที่สุดขององค์ประกอบในจักรวาล เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัยของไอบีเอ็มในด้านหน่วยความจำในระดับอะตอม ในปี พ.ศ. 2555 นักวิทยาศาสตร์ของไอบีเอ็มประกาศการสร้างบิตหน่วยความจำแม่เหล็กที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก โดยทำขึ้นจากอะตอมเพียง 12 โมเลกุล

ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการคำนวณไปโดยสิ้นเชิง โดยช่วยให้มีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลก แม้แต่นักนาโนฟิสิกส์ก็ยังต้องการความสนุกเล็กๆ น้อยๆ พวกเขาจึงทำการเคลื่อนย้ายอะตอมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดทะลุผ่าน (Scanning Tunneling Microscope (STM)) เพื่อจัดทำภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการบันทึกโดย Guinness World Records™ ว่าเป็นภาพยนตร์ Stop-Motion ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก  

ในปัจจุบัน มีการใช้อะตอมประมาณหนึ่งล้านโมเลกุลในการจัดเก็บข้อมูลหนึ่งบิตบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บิตคือหน่วยพื้นฐานของข้อมูลในการคำนวณของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีค่าได้เพียงหนึ่งในสองค่า นั่นคือหนึ่งหรือศูนย์ โดยแปดบิตคือหนึ่งไบต์ เมื่อไม่นานมานี้ IBM Research ประกาศว่าสามารถจัดเก็บบิตของข้อมูลเดียวกันโดยใช้อะตอมเพียง 12 โมเลกุล จาก 1,000,000 ลดลงเหลือเพียง 12 ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงมีศักยภาพในการทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของเราเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังสื่อถึงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจโดยรวมทั้งหมดอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอะตอมใน ห้องที่เงียบที่สุดในโลก →

The ability to move single atoms, one of the smallest particles of any element in the universe, is crucial to IBM's research in the field of atomic-scale memory. In 2012, IBM scientists announced the creation of the world's smallest magnetic memory bit, made of just 12 atoms. This breakthrough could transform computing by providing the world with devices that have access to unprecedented levels of data storage. But even nanophysicists need to have a little fun. In that spirit, the scientists moved atoms by using their scanning tunneling microscope to make … a movie, which has been verified by Guinness World Records™ as The World’s Smallest Stop-Motion Film.  

Today, it takes roughly one million atoms to store a single bit of data on a computer or electronic device. A bit is the basic unit of information in computing that can have only one of two values, one or zero. Eight bits form a byte. Recently, IBM Research announced it can now store that same bit of information in just 12 atoms.

From 1,000,000 to 12 — that’s a dramatic breakthrough that not only has the potential to make our computers and devices smaller and more powerful, but also holds enormous implications for the way entire industries operate.

Learn more about atom mover inside science’s quietest room →

Contact us

Contact us