Pioneering world changing progress

From world's most powerful mainframe to cloud for enterprise

IBM Mainframe

IBM mainframe has been the world’s most powerful transaction engine for more than 50 years.


ในปี พ.ศ. 2560 ไอบีเอ็มเปิดตัว z14 ซึ่งเป็นระบบการทำธุรกรรมที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก โดยสามารถทำธุรกรรมเข้ารหัสได้มากกว่า 12,000 ล้านรายการต่อวัน ด้วยเอ็นจินการเข้ารหัสที่สามารถเข้ารหัสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชัน บริการคลาวด์ หรือฐานข้อมูลแบบกระจายทั่วถึงได้เป็นครั้งแรก โดย z14 สามารถ เข้ารหัสข้อมูลได้เร็วขึ้น 18 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์ม x86 ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนค่าใช้จ่าย

z14 ยังมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลทั่วโลกที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วด้วย Tamper-Responding Encryption Key ที่ออกแบบมาให้เป็นไปตามมาตรฐาน Federal Information Processing Standards (FIPS) ระดับ 4 ซึ่งการรักษาความปลอดภัยระดับสูงในอุตสาหกรรมอยู่เพียงแค่ระดับ 2

IBM Z สร้างขึ้นในเครื่องมือประมวลผลธุรกรรมที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพาณิชย์ระดับโลกในปัจจุบัน โดยรองรับ

 • 87 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมบัตรเครดิต และการชำระเงินเกือบ 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
 • ธุรกรรมทาง ATM 29 พันล้านรายการต่อปี ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน
 • เที่ยวบินพาณิชย์สี่พันล้านเที่ยวบินต่อปี
 • ธุรกรรมมากกว่า 30 พันล้านรายการต่อวัน ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่าการค้นหาบน Google ในแต่ละวัน
 • 68 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดการผลิตทั่วโลก โดยมีค่าใช้จ่ายด้านไอทีรวมเพียง 6 เปอร์เซ็นต์
 • ธุรกรรมที่เข้ารหัสกว่า 12 พันล้านรายการต่อวันในระบบเดียว
 • อินสแตนซ์ MongoDB ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประสิทธิภาพ NodeJS เร็วกว่าแพลตฟอร์มที่ใช้ x86 2.5 เท่า
 • Docker Container สองล้านแพลตฟอร์ม
 • เวลาการตอบสนองของเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลระดับผู้นำอุตสาหกรรม zHyperLink ช่วย ลดเวลาหน่วงได้ 10 เท่า เมื่อเทียบกับ z13
 • ฐานข้อมูล NoSQL ที่ทำงานพร้อมกัน 1,000 รายการ ความสามารถในการรันเวิร์กโหลด Java เร็วกว่าแพลตฟอร์ม x86 50 เปอร์เซ็นต์ faster [3]

ปัจจุบันเมนเฟรมของไอบีเอ็มคือเครื่องมือสำคัญสำหรับระบบที่เป็นแกนหลักของธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการธนาคาร การประกันภัย ค้าปลีก ฯลฯ ในประเทศไทย โดยถือเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังระบบ core banking ของธนาคารเกือบทุกแห่งในประเทศไทย รองรับการฝาก ถอน โอน จ่ายเงิน ฯลฯ ของประชาชนทั่วประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ z14

In 2017, IBM unveils z14, the world’s most powerful transaction system, capable of running more than 12 billion encrypted transactions per day, with breakthrough encryption engine that, for the first time, makes it possible to pervasively encrypt data associated with any application, cloud service or database all the time. z14 can encrypt data 18x faster than compared x86 platforms, at 5 percent of the cost. z14 is also meant to addresses global data breach epidemic with tamper-responding encryption keys designed to meet Federal Information Processing Standards (FIPS) Level 4 standards, where the norm for high security in the industry is Level 2.

IBM mainframe has been the world’s most powerful transaction engine that supports financial and commercial, in Thailand and on the global scale.

Today IBM mainframe is the technology behind:

 • 87 percent of all credit card transactions and nearly $8 trillion payments a year.
 • 29 billion ATM transactions each year, worth nearly $5 billion per day.
 • Four billion passenger flights each year.
 • More than 30 billion transactions per day – more than the number of Google searches every day.
 • 68 percent of the world's production workloads at only six percent of the total IT cost.
 • More than 12 billion encrypted transactions per day on a single system.
 • The world’s largest MongoDB instance with 2.5x faster NodeJS performance than compared x86-based platforms.
 • Two million Docker Containers.
 • Industry-leading Storage Area Network response time with zHyperLink, delivering 10x latency reduction compared to the z13
 • 1,000 concurrent NoSQL databases. run Java workloads 50 percent faster than x86 alternatives [3].

Today, IBM’s mainframe has been key engine to many core system of large businesses in banking, insurance, retails, etc, in Thailand.

Learn more about z14.

IBM Cloud

Cloud for enterprise: Data First, Enterprise Strong, Cognitive at the Core


IBM Cloud เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรยุคดิจิทัลที่มีจุดแข็งใน 3 ด้าน คือ Data First, Enterprise Strong และ Cognitive at the Core ทำความรู้จักกับ IBM Cloud และศักยภาพที่โดดเด่นเพิ่มเติมได้ที่บทสัมภาษณ์ “คุยกับ IBM Thailand: IBM กับการวางตัวในตลาด Cloud และ AI ที่แตกต่าง” โดย TechTalkThai และตัวอย่างการใช้ API ต่างๆ บน IBM Cloud ที่
https://www.blognone.com/node/95596

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IBM Cloud ที่ www.ibm.com/cloud

The IBM Cloud is the cloud for enterprise, with key capabilities including;

Data First:
The value in clients’ data is not just in collecting and securing it, but in extracting insights and knowledge from it for better decision making. This is what IBM does. We want to help clients gain competitive advantage from their data. To help enable this, IBM provides two key capabilities:
o Data Diversity: For the enterprise, the cloud must handle the full variety of data types, which requires a cloud platform that can ingest, cleanse and make sense of public/private/licensed and multimodal data.

   o Data Control: Enterprise clients require –and the IBM platform uniquely provides -- controlled access to their data sets; data locality –transparency of where their data is, who is using it, what it’s being used for; and data isolation to ensure their data is not intermingled with others’data.

Enterprise Strong:
IBM’s 50+ cloud data centers in 19 countries are connected by a private, secure network that can handle the entire world’s population tweeting simultaneously. IBM also has the industry expertise to create custom solutions for its customers, and has the only truly cognitive cloud solution, while MSFT lacks a convincing multi-cloud strategy and many of its so-called cloud ‘wins’are simply customers using Office in their cloud environment. A few facts on IBM’s enterprise strength:
  o The IBM cloud leads with industry expertise and is designed for industries with stringent regulatory requirements –HIPAA, GxP, and QMS.
  o For industries like automotive, aircraft, consumer electronics, IBM‘s cloud platform offers the world’s largest commercial IoT capability —half-a-petabyte a day to/from connected devices.
o Today, IBM Cloud supports many Fortune 500 companies and the world’s most notable brands, including American Airlines, Maersk, AT&T, ABN Amro, Chubb, Clarient, Etihad, Kaiser Permanente, Marriott, Halliburton, Pratt & Whitney, Shop Direct, US Army, Wanda, Whirlpool and more.

Cognitive at the Core: 
Cognitive capabilities are foundational to IBM Cloud. Watson —which is available only on the IBM Cloud —has the full range –machine learning, AI, cognitive-- because that’s what is needed for decision making and transformative business outcomes. While for consumer AI, public information is adequate, for enterprise applications, it is insufficient because 80 percent of business data is not searchable. Watson and the IBM Cloud represent the right, data-first combination for addressing these needs across industries and audiences. IBM offers a balanced platform, anchored by public, private and hybrid offerings, combined with the ability to deliver higher value services through having cognitive at the core. AI, IoT, data analytics and blockchain for example are not added features, but actually represent important aspects of our cloud platform.

IBM protects customer’s data by leveraging world-class security and encryption capabilities. IBM will not share your data with anyone without your agreement. IBM does not share insights derived from your data. Your unique insights are your competitive advantage.

Learn more about IBM Cloud at www.ibm.com/cloud.

Contact us

Contact us